ร่วมกิจกรรมทำบุญ

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ณ วัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2562