รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 ในการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกวลิน กวงไหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ในกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

บรรยากาศการแข่งขัน