รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ให้บริการรับสมัครนักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลน์  โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครออนไลน์ได้ทันที หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานทะเบียน โรงเรียนวัดนันทาราม โทร 053-451131