พิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึก “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึก ในวันสมเด็ดพระมหาธีรราชเจ้า เบื้องหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางสาวสายพิน เดชปัญญา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นประธานในพิธี  เสร็จพิธีลูกเสือ เนตรนารีได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์