ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2562..เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 และคณะได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย ณ โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และห้องแสดงนิทรรศการของโรงเรียนวัดนันทาราม