ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดนันทารามเข้าร่วมประชุมสัญจร สพป.ชม.3

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดนันทาราม เข้าร่วมประชุมครูสัญจรในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว ทางโรงเรียนวัดนันทารามได้รับมอบหน้ากากอนามัยจาก ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พร้อมกันนั้น นายเทอดศักดิ์ กันธโย ครูชำนาญการพิเศษได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีศรี สพป.ชมง.

S__14794767_resize
รับมอบหน้ากากอนามัย
นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม
รับมอบหน้ากากอนามัยจาก ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
12555182735141_resize
รับรางวัลครูดีศรี สพป.ชม.3
นายเทอดศักดิ์ กันธโย รับมอบเกียรติบัตรรางวับครูดีศรี สพป.ชม.3
S__7373023_resize