ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูโรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้นำนักเรียนในระดับปฐมวัย เข้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยในกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ไร่ภูตะวัน บ้านฮิโนกิแลนด์  อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก นอกจากนั้นได้เข้าไปเยี่ยมศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองบัว(วัดปทุมมาวาส)