ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563