ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ สพป.ชม.3

นายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย ได้เข้าแสดงความยินดีต้อนรับ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  และ จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท  นางสุชสรา ปานทองคำ  นายพิเศรษฐ์  ไชยสุภา เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563