ตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝางได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม ทางโรงเรียนวัดนันทารามโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย