กิจกรรม English is Fun โดยน้องกะทิ น้องไอติม และคณะ

Englishis Fun
โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ปกครอง และ น้องกะทิ น้องไอติม และคณะ ที่เข้ามาจัดกิจกรรม English is Fun ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมทั้งได้นำ Face Shield มาแจก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดนันทาราม โดยนายเสน่ห์ นกแก้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนคณะครู บุคลากรจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย