กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายบรรจงศักดิ์ แสนปัญญา ผู้กำกับลูกเสือ ได้นำลูกเสือจำนวน 5 นายเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับโรงเรียนอื่นๆ ในอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563