การแข่งขันวอลเลย์บอลสานสัมพันธ์

วอลเลย์บอลสานสัมพันธ์…โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยนายเสน่ห์ นกแก้ว พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับกับคณะครูและนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านแม่คะ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง ซึ่งได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลมาแข่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นการฝึกและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล