รางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

โรงเรียนวัดนันทารามได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมเพื่อแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะครูและนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ในระดับศูนย์ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ ทั้งนี้เด็กหญิงเกวลิน กวงไหม ได้รับรางวัลการแข่งขันขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-3 ในระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่๋ผ่านมา