ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2020

Happy New Year 2020… โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ได้ร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับช้น