ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2019

Christmas 2019.. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส ณ คริสจักรที่ 1 ฝาง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นประจำทุกปี