พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี