พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดจัดพิธีถวายถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นประธานในพิธี