พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

 โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันทำพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่เวียนมาบรรจบ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  หลังจากเสร็จพิธีนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะ