ทัศนศึกษานอกสถานที่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562…โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ในระดับปฐมวัยขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นำโดยครูอุทัยวรรณ งูขาว ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย เพื่อนำนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และรับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สวนส้มธนาธร อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก(บ่อน้ำพุร้อนฝาง)