ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนวัดนันทารามนำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  และ ถวายเทียนพรรษเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดกลางทุ่ง และวัดนันทาราม ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562