กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งสเริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว ณ หอประชุมหมู่บ้านสันป่าไหน่