กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมดังมีการแสดงจากตัวแทนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง