กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ การศึกษา 2562

โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม  ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากมาย เช่น ท่องอาขยาน แข่งขันวาดรูป การคัดไทย และการแสดงตัวละครในวรรณคดีต่างๆ