การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562

Help us save Africa's Pride and protect the King of the Jungle

As troubling as it is, the rarer these trophy hunted animals become, the more hunters are willing to pay to kill them—like the American hunter who recently paid $350,000 to kill a critically endangered black rhino in Namibia.

End the Demand for Rhino Horn & the Killing Will Stop

Poachers are killing rhinos at an alarming rate – if they continue like this rhinos will disappear from our planet within our lifetime.

Save our african landscape & save our Zebra's

The zebra’s biggest threats are habitat loss due to ranching and farming and competition for water with livestock. Historically, there were over 15,000 Grevy’s zebras. However, there are only about 2,500 remaining today.

THE AFRICAN ANIMAL RESCUE

We are a charity focused on the CONSERVATION of African Wildlife by BUILDING the knowledge and awareness of the COMMUNITY around us

DONATE
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos.
SHARE
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos.
LEARN
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos.

MEET OUR TEAM

Passionately committed to protecting the future of African Wildlife, for our generation and most importantly the generations to come

Chairman: John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Finance: Jane Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Social Media: Jane Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Park Ranger: John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

CONNECT WITH US | twitter | facebook | email | map

logo 5