กาดมั่ว คัวฮอม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวัดนันทารามจัดให้มีกิจกรรม กาดมั่ว คัวฮอม พร้อมทั้งให้นักเรียนแต่งกายในชุดต่างๆ ที่นอกเหนือจากชุดเครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียนได้ในวันทำกิจกรรมดังกล่าว และในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ นายเสน่ห์ นกแก้ว ได้เล่นดนตรีให้แก่คณะครูและนักเรียนได้ฟังเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ