กาดมั่วคัวฮอม ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2562

กาดมั่วคัวฮอม ประจำเดือนธันวาคม…โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมการมั่วคัวฮอมเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2562 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในวันดังกล่าวได้อนุญาตให้นักเรียนสวมชุดสุภาพ ชึดพื้นเมือง ชุดประจำชาติพันธุ์ต่างๆ ในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง และผู้เรียนมีความสุขในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว