5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดนันทารามได้จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และวางแนวทางการใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝึกปฏิบัติด้านระเบียบวินัย อบรมคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นแล้วยังฝึกปฏิบัติคุณลักษณะนิสัยที่ดีของผู้เรียน โดยเริ่มจากที่บ้าน 5 ห้องเปลี่ยนนิสัย คือ  ห้องนอน   ห้องน้ำ  ห้องอาหาร ห้องแต่งตัว  ห้องทำงาน  ในช่วงบ่ายฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ติดตามประมวลภาพเพิ่มเติมกิจกรรมนี้จากเฟสบุ๊คโรงเรียนวัดนันทารามได้ที่ https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-1727185337554628/photos/?tab=album&album_id=2068453060094519