ส่งครูวัทธิกร แสงใหญ่ ไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านแม่สาว

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูได้เดินทางไปส่งครูวัทธิกร แสงใหญ่ (ครูอาท) เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนบ้านแม่สาวให้การต้อนรับเป็นอย่างดี