วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดนันทาราม โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อพระคุณของครู ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2561 มีนายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ติดตามประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดใน Facebook โรงเรียนวัดนันทาราม ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-1727185337554628/photos/?tab=album&album_id=2080823242190834