วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณแม่ผู้มีพระคุณ โดยมีนายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นพระธานในพิธี

ติดตามประมวลภาพทั้งหมดใน Facebook โรงเรียนวัดนันทารามได้ที่

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-1727185337554628/photos/?tab=album&album_id=2139166896356468