วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดนันทารามจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทย ตลอดจนรำลึกถึงความสำคัญของการกำเนิดภาษาไทย ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแข่งขัน ประกวดทักษะด้านภาษาไทย และมีการแสดงอย่างหลากหลาย  โดยมีนายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม