รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัตงานธุรการ

**รายละเอียดดังเอกสารแนบ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2561

https://drive.google.com/file/d/1yKRyL0V9eGQJ-bQh14LWp6u4k0MFTY74/view?fbclid=IwAR3OKIveWi47nt5ZerALt2f70l2cNrHOElPgRuJ3uKPCm1mtolmKKhy6kpU