พิธีทำบุญเปิดอาคารนันทารักษ์

โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเปิดค่ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารนันทารักษ์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รตนภูมิ  โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมมากมายทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ทางโรงเรียนวัดนันทาราม โดยน่ายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย

 

ติดตามประมวลภาพทั้งหมดใน Facebook โรงเรียนวัดนันทารามได้ที่

https://www.facebook.com/1727185337554628/photos/?tab=album&album_id=2198794073727083