ทัศนศึกษานอกสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2561

โรงเรียนวัดนันทารามได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามประมวลภาพทั้งหมดที่ Facebook โรงเรียนวัดนันทาราม
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-1727185337554628/photos/?tab=album&album_id=2215399615399862