กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการพัฒนาและเปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งนี้ในส่วนของระบบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 25611 ซึ่งเดินทางไปเรียนรู้ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ หมู่บ้านลึกลับไดโนเสาร์

ติดตามประมวลภาพทั้งหมดใน Facebook โรงเรียนวัดนันทารามได้ที่

https://www.facebook.com/1727185337554628/photos/?tab=album&album_id=2198768807062943