Website ผลงานนักเรียนช้น ม.3 ปีการศึกษา 2563

116611581_751890545352494_5758951787809416254_n

แตงโม

ดญ.เสาร์คำ ลุงต่า

ระบบสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) หรือระบบเกษตรอัจฉริยะ

116439492_282002859771631_1869447323573031061_n
หนิง
ดญ.เกวลิน กวางไหม

เดิมอำเภอฝางเป็นที่ตั้งของเมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต

116227537_1373964489468946_9000080358341648293_n
กิมกิม
ด.ญ.ฐิติชญาณ์ พงษ์เวชารัตน์

Carbonara นี่เป็นซอสพาสต้าพื้นบ้านอย่างหนึ่งของอิตาลี่

116157725_403698663921988_8615892544156592719_n

อั้ม

ดญ.เสาร์คำ ลุงต่า

ระบบสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) หรือระบบเกษตรอัจฉริยะ

116262770_619155539032411_7262488078539038489_n
พา
ดญ.เกวลิน กวางไหม

เดิมอำเภอฝางเป็นที่ตั้งของเมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต

116262019_3001816326611588_7233341634427303807_n
เจน
ด.ญ.ฐิติชญาณ์ พงษ์เวชารัตน์

Carbonara นี่เป็นซอสพาสต้าพื้นบ้านอย่างหนึ่งของอิตาลี่

116151467_623647885225235_5558651659334552002_n

กิ๊ฟ

ดญ.เสาร์คำ ลุงต่า

ระบบสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) หรือระบบเกษตรอัจฉริยะ

116045456_1472215112971819_379313663730004849_n
นิว
ดญ.เกวลิน กวางไหม

เดิมอำเภอฝางเป็นที่ตั้งของเมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต

116877927_1145541699156209_4192378232867989365_n
แอร์รี่
ด.ญ.ฐิติชญาณ์ พงษ์เวชารัตน์

Carbonara นี่เป็นซอสพาสต้าพื้นบ้านอย่างหนึ่งของอิตาลี่