นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ด.ช.พีรภัคร ไชยเทพ
4134

บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 11 บ้านท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110  โทร -

ด.ช.ปุญญพัฒน์ แก้วพินึก
3887

บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110  โทร 0643457746

ด.ช.รพีพัฒน์ สยามกุล
4055

บ้านเลขที่ 213 หมู่ 8 บ้านแม่มาว ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110  โทร 0643457746

ด.ช.ปัญญากร สายสุยา
4185

459/2 หมู่ 16 หมู่บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110  โทร 0630631665