นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562


ด.ช.ธีรภัทร ปัญญามัง
4052

352 หมุ่ 9 หมู่บ้านไผ่ล้อม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทร 0882541569

เฟสบุ๊คอีเมล์
ด.ช.ชาญกิจ มาสุข
4245

352 หมุ่ 9 หมู่บ้านไผ่ล้อม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทร 0882541569

เฟสบุ๊คอีเมล์
ด.ช.พงศกร วันริโก
4239

352 หมุ่ 9 หมู่บ้านไผ่ล้อม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทร 0882541569

เฟสบุ๊คอีเมล์
ด.ช.ปิยะพัฒน์ แก้วพินึก
4021

352 หมุ่ 9 หมู่บ้านไผ่ล้อม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทร 0882541569

เฟสบุ๊คอีเมล์