คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3

พ่อหลวงวัฒ3-removebg-preview
จ.สต.วัฒนะ ณ เชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ป้อหลวงดร3-removebg-preview
นายอุดร ปุ๊ดขัน
ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว

ป้อหลวงวิทย์-removebg-preview
นายวรวิทย์ วงค์จันทบาล
ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านสบมาว

ป้อหลวงดุลย์-removebg-preview
นายอดุลย์ บุญทา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันป่าไหน่

อ้าสยตุ้ย-removebg-preview
นายสาทิตย์ สายรอคำ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

คริสตจักรที่ 1 ฝาง

Screenshot_2021-11-23_154243-removebg-preview
นายอดิศร แสนแปง
เลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม

ป้อหลวงบอย-removebg-preview
นายประสิทธิ์ ดวงอาภัย
ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม

กบ-removebg-preview
นายอดิศักดิ์ ศรีทา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย

Screenshot_2021-11-24_110718-removebg-preview
นางรินพร บุญชาญ
ผู้แทนครู

ข้าราชการครูโรงเรียนวัดนันทาราม