รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว (ระดับดี) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมระดับ 2 ดาว (ระดับดี) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เป็นผู้มอบ และมีนายอดิศร แสนแปผง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นผู้รับมอบ