ประเมินพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย นายณัฐพล พงษ์สานต์คีรี

โรงเรียนวัดนันทาราม ได้ประเมินพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร คือนายณัฐพล วงษ์สานต์คีรี เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย  และนางสาวสายพิน เดชปัญญา  ครูพี่เลี้ยง