เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม ได้ร่วมกันเดินขวน เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุกๆ ปี