ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดนันทาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดนันทาราม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

https://drive.google.com/file/d/1gDsRNporv1C_pdAobJJOoAIdU7MzYw7m/view?fbclid=IwAR0_Pahd79GlTbpUj1mapCJ0F0r5S3Iv-HPMw9tDceAiv-ReqT4AxrOIK4w